Acil Durum Planı

Menu

Acil Durum Nedir?

Acil durum planı: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara denir.

Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve sonrasında olağan hizmetlerin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır. Acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilecek doğal afetlerin oluşması halinde öncelik, personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır.

Yasal Dayanak;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 Haziran 2013 tarihinde İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’i yayımlanmıştır. Yönetmelik 4 bölümden oluşmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; en az bir çalışanın olduğu hallerde dahi Acil Durum Eylem Planı ve Risk analizi yaptırılmasını zorunludur.