Diğer Sağlık Personeli

Menu

Çalışanların sağlığının geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi yanında sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamının oluşturulmasında görevlidir. İş sağlığı hemşireliği, işgücünün iyiliğini, sağlığını, güvenliğini amaçlar. Bu çalışanların sağlık durumunu değerlendirme, izleme ve geliştirmesi en önemli görevleri arasındadır. İşyeri hekimi ile birlikte koordineli çalışır. Hekime yardımcıdır. İş sağlığı kayıtlarının tutulması, Revir Hizmetleri, Pansuman, Aşılama Çalışmaları, Enjeksiyon, Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerini sunar.

Diğer Sağlık Personeli’ nin Çalışma Süreleri
1) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

ÇSGB tarafından İsg Uzmanı görevlendirmeyen işverene, her ay en az 5.000,00 TL taban olmak üzere idari para cezası kesilir.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirme şartı aranmaz. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacı ile bulundurulması güzel olacaktır.