Diyetisyen Desteği

Menu

Bireylerin, hayatlarında doğru ve dengeli beslenmesi yaşam süresini, kalitesini, ruhsal durumunu, fiziksel yapısını ve özellikle iş hayatındaki performansını doğrudan etkiler. Buna bağlı olarak iş hayatında, gelişmiş dünya ülkelerinde kurumsal beslenme danışmanlığı programları çok yaygın olup en önemli yatırımlardan biri olmuştur.

Kurumda verilecek beslenme eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, egzersiz programları, beslenme menülerinin ayarlanması gibi hizmetler ile çalışanların sağlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kontrol altına alınması ve hastalıkların oluşumunu engelleyici olumlu etkilerinin yanında, şirket çalışanlarının motivasyon ve iş verimliliğini de arttırmaktadır. Ayrıca işyerlerinde bu hizmetin sunulması; sağlık harcamalarının azaltılması (örneğin oturarak çalışılan ortamlar ve daha yüksek kilo riski artıkça, sağlık harcamaları da artmaktadır), çalışanların gereksiz izin almalarının önüne geçer.

Health Enhancement Research Organization (HERO) tarafından 2000 yılında hazırlanan bir rapora göre, çalışan kişiler tarafından gerçekleşen sağlık harcamalarının en az dörtte biri sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı sonucu oluşan ancak düzeltilmesi mümkün sağlık risklerini kapsamaktadır. Bu da “Sağlıklı Yaşam Programları”nın her başarılı şirketin stratejik planına dâhil olması gerekliliğini göstermektedir.

Başarılı bir diyetisyen destek programı ile;

  • İş verimliliği artar,
  • Sağlık harcamalarını düşer,
  • Personel kurum aidiyeti artar.

Sunulan Hizmetler;

  1. Bilgilendirme seminerleri,
  2. Bioelektrik İmpedance yöntemiyle vücut yağ analizlerinin yapılması,
  3. Rutin ölçümlerinin devamlılığı,
  4. Şirket intraneti üzerinden bilgilendirme,
  5. Menü planlaması,
  6. Mutfak disiplini.