Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Menu

İnsan vücudunun iletken olduğunu, elektrik akımının da her zaman en kolay ve direnci en düşük yolu tercih edeceği unutulmamalıdır. İşletmelerdeki elektrik kazalarının ve elektrik yangınlarının temel nedeni elektrik iç tesisatının bakımsız olmasından kaynaklanır. İnsan sağlığı ve cihazların ömrünü korumak için elektrik kaçaklarının önüne geçilmelidir. Bunun için en kolay yöntem topraklama sistemlerinin ve kaçak akım rölelerinin kullanılmasıdır.

Ayrıca elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalı ve belirlenen periyotlarda topraklama ölçümleri yapılarak da bunun işlevselliği kontrol edilmelidir. Topraklamanın amacı kaçak elektriğin bir iletken vasıtası ile toprağa akmasını sağlamaktır. Böylece priz gibi son kullanıcıların olduğu alanlara güvenli elektrik taşınmış olur.

Topraklaması yapılmış sistemde;

Elektrik kaçağı olan bir iletkene (ürüne, malzemeye, vb) bir kişi tarafından dokunulduğunda elektrik akımı insan üzerinden değil, toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur. Bunun için topraklama direncinin 0(sıfır)’a yakın olması istenilir.

Bu senaryonun tam tersi, topraklamanın olmadığı düşünüldüğünde ise can ve mal kayıplarına kadar varabilecek hasarlar ortaya çıkabilmektedir.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.
Akümülatör, Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yangın Söndürme cihazı TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.