Gezici İSG (Mobil sağlık)

Menu

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre;

İşverenler; çalışanlarının periyodik aralıklarla sağlık gözetimlerinin / kontrollerinin yapılmasından sorumludurlar. İşyerlerinin TEHLİKE SINIFLARINA göre PERİYODİK SAĞLIK TETKİKLERİ’ ni yaptırmakla yükümlüdür. (Madde 15). Tüm yapılacak testler; Sağlık Bakanlığı’ nın 2016/nisan 54567092 sayılı genelgesinde belirtilen şartlara sahip, İl Sağlık Müdürlükleri’ nce ruhsatlandırılmış (GEZİCİ İSG ARACI-RÖNTGEN ve GEZİCİ İSG ARACI- ODYOMETRİ + KAN ALMA + SFT + EKG + GÖZ TARAMASI yapabilme ruhsatları ibraz edilmesi zorunludur ) araç sahibi OSGB’ ler tarafından yapılır. Hizmet öncesi tedarikçi kurum’ a İSG katip üzerinden 2 araç ataması yapacaktır. Yoksa tetkikler geçersiz sayılacaktır. Ruhsatlarımız için TIKLAYIN

Gıda ve Hijyen alanında faaliyet gösterenler 6 Ay da bir
Az Tehlikeli sınıfta faaliyet gösterenler 5 Yıl da bir
Tehlikeli sınıfta faaliyet gösterenler 3 Yıl da bir
Çok Tehlikeli sınıfta faaliyet gösterenler 1 Yıl da bir

Radyoloji teknikeri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış röntgen aracında çekim yapılacak. (TAEK RUHSATLI) Çekim kalitesi minimum 100 mA dır. Dijital olarak çekim yapılır. DICOM formatında radyoloji uzmanı tarafından raporlanır. En az 35x35 veya 35x43 çekim yapılır. Çekimler / grafiler toplu halde dıcom formatında ve matbuu raporlar halinde kuruma teslim edilir. Majör patolojiler erken dönemde bildirilir.

İşitme testleri odyometri teknikeri tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ODYO aracında yapılır. Ölçümlerde 250-500-1000-2000-4000-6000-8000 hz lerde Hava yolu bakılır. Gerektiğinde kemik yolu da bakılabilir. Raporlama odyometrist tarafından yapılacak. İstenmesi halinde KBB hekimi tarafından da yapılır. Sonuçları topluca matbuu ve dijital ortamda teslim edilir. Patolojik ölçümler (orta ve ileri işitme kayıpları) ön raporda belirtilir.

Solunum Fonksiyon Testi, sağlık personelimiz tarafından yapılır. Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından raporlanır. Tek kullanımlık başlık ve tribün kullanılır. Raporlama dijital ortamda ve matbuu olarak teslim edilir.

Sağlık personeli tarafından çekim yapılacaktır. 12 kanal olarak kayıt alınır. Kardiyoloji uzmanı tarafından ön yorum alınarak raporlanır.

Göz taraması ve muayenesi olarak iki farklı hizmetimiz vardır. Standart göz taramalarında, göz ölçümleri otorefraktometre ile yapılır (kırılma kusurları). Renk körlüğü tespiti ve eşel baktırılır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Göz cihazları ile ölçüm yapılır. Raporlama tedarikçi kurum işyeri hekimi tarafından yapılır. İstenmesi halinde göz hastalıkları uzmanı yorumu yaptırılır.

Göz muayenesinde ise diğerinden farklı olarak otorefraktometre, tonometre (göz tansiyonu) ve biomikroskop ile göz dibi muayenesi yapılır. Muayene göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılır.

Pnömokonyoz nedir?;
Tozlu ortamlarda çalışanların, ortam havasında bulunan çok küçük boyutlarda, yabancı partiküllerin solunması akciğerlere girmesİ ve birikmesi ile akciğer dokusunda hasar meydana gelebilmektedir. Bu hasar nedeni ile meydana gelen her türlü hastalığa pnömokonyoz adı verilir. Uzun zaman içerisinde kişilerde nefes almada zorluk ve kronik olarak bronşit görülmesi ile ortaya çıkabilir.

Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre, periyodik aralıklarla tozlu ortamda çalışanların akciğer grafileri çekilerek çift pnömokonyoz okuyucu hekimlerimiz tarafından değerlendirilir ve raporlanır. Erken teşhis konulması tedavi sürecini hızlandırmakta, geç konulan teşhisler de ise geri dönüşü olmayan sorunlara neden olmaktadır.

İlgili Mevzuat
Resmi Gazete Tarihi: 05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812
Tozla Mücadele Yönetmeliği

Madde 4 j)
Standart akciğer radyografisi: En az 35×35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisini veya dijital akciğer radyografisini ifade eder.

Madde 11 (3)
Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir.

- TETANOZ AŞISI
- GRİP AŞISI
– HEPATİT AŞISI

HEMATOLOJİ BİYOKİMYA SEROLOJİ - İMMUNOLOJİ MİKROBİYOLOJİ TOKSİKOLOJİ

NOT: Laboratuvar tetkik içerikleri en sık çalışılanlarından oluşturularak eklenmiştir. Tüm laboratuvar tetkikleri çalışılmaktadır. Diğer ve özellikli tetkikler için bize başvurabilirsiniz.