Hakkımızda

Menu

Emsey Mobil Sağlık Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz, 6331 sayılı İş Kanunu gereği, kurumların ihtiyacı olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, kalite standartlarında, etik çerçevede ve mevzuatların belirlediği ölçülerde profesyonel olarak sunmak amacı kurulmuştur. Hedefinde insan sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlığın çalışma ortamlarında sürdürülebilmesini sağlamak, ayrıca sağlığı tehdit eden unsurların tespiti ve önlenmesi noktasında tüm desteği vermektir.

Emsey Mobil Sağlık Merkezimiz, ülkemizin nadide sağlık kuruluşlarından olan ve uluslararası kalite standartlarında hizmet veren EMSEY HOSPİTAL’ in bir alt kuruluşu olarak Eylül 2017 tarihinde kurulmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından OSGB ruhsatını almış, Sağlık Bakanlığı tarafından da Gezici İSG Araçları ruhsatlarını alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile mobil sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Başlıca ana hizmetlerimiz arasında; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi desteği, periyodik aralıklarla yapılması zorunlu olan yerinde (Gezici İSG aracı ile) sağlık tetkik hizmetleri, kurumlara yeni işe başlayacak personellerin zorunlu işe giriş tahlil ve tetkikleri ile sağlık raporu düzenlenmesi yer almaktadır. Ayrıca yangın eğitimi, ilkyardım eğitimi, mesleki eğitimler, yüksekte çalışma eğitimi, iş güvenliği ve sağlık eğitimleri gibi hizmetlerde verilmektedir. Diğer hizmetlerimiz arasında çözüm ortaklarımız aracılığı ile MYK, iş hukuku danışmanlığı, çevre danışmanlığı, sağlık danışmanlığı gibi daha birçok hizmetler sunulmaktadır.

Geleceğe yatırım yapan Emsey Mobil Sağlık, hizmet verdiği kurumlara birçok avantaj ve fırsatlarda sunmaktadır. Standart her OSGB’ nin verebildiği hizmetleri yanında;

- Hastanemiz hizmetlerinden indirimli yararlanma imkânı,
- Mikro cerrahi vakalarında müdahale,
- Gezici İSG ve işe giriş tahlil ve tetkiklerde uygun fiyat avantajı,
- Hizmetlerin hastanemiz laboratuvarları ve hekimlerince raporlanmasından dolayı güven,
- Serum uygulaması, müşahede ve ilaç uygulamaları,
- Radyoloji hizmetler,
- Basit yaralanmalarda müdahale,
- Hizmetlere ilave olarak kurumlarımıza yıl içinde yapacağımız bazı ücretsiz sağlık kontrolleri,

Gibi ve daha birçok hizmetlerimizle tek noktadan kurumların ihtiyacı olan hizmetleri sunmaya devam etmekteyiz.

Alanında uzman profesyonel kadrosu ile multidisipliner yaklaşımı benimseyen Emsey Mobil Sağlık OSGB, “güven” denilince akla gelen ilk kuruluşlardan olmayı başarmış ve kısa sürede hizmet ağını genişletmiştir.

Artık bir marka olan Emsey Mobil Sağlık; her geçen gün portföyüne yeni kurumlar ekleyerek çalışanların sağlık ve güvenliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Hayreddin YEKELER
Genel Müdür