İlkyardım Eğitimi

Menu

Bireyler olarak, gerek aile, gerek sosyal, gerekse iş hayatımızda, sağlığımızı ve hayatımızı tehdit eden unsurlarla sürekli karşı karşıya bulunmaktayız. Trafik kazalarında, çalışırken, hatta sokakta yürürken dahi başımıza beklenmedik hastalık ve yaralanmalar gelebiliyor. Profesyonel sağlık ekipleri gelip tıbbi müdahele yapıncaya kadar ciddi bir zaman kaybı yaşanabilmekte, belki çok basit bir müdahele ile hayat kurtarılabilmektedir. Acil yardım durumlarında ilk dakikalar çok önemlidir. Aslında her bireyin, annenin, babanın, işverenin, çalışanın. ilkyardım eğitimi almaları gerekir. Özellikle risk altında bulunulan iş yerlerinde ise bu eğitimi almak resmi mercilerce zorunlu hale getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Temmuz 2015 / 29429 sayılı R.G. yayınlanan İlkyardım Yönetmeliğine göre;

Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Madde 19 – İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ilkyardımcı sayısı zorunluluğu;

TEHLİKE SINIFI PERSONEL SAYISI İLKYARDIMCI
Az tehlikeli işyerlerinde Her 20 çalışana kadar 1 ilkyardımcı
Tehlikeli işyerlerinde Her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı
Çok tehlikeli işyerlerinde Her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı

Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

İlgili diğer mevzuatlar;

6331 Sayılı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
MADDE 11 – (1)-c)-ç)
MADDE 26 – (1)-d)-11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmek üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için; 1301.TL- 3905.TLidari para cezası verilir.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
MADDE 5 – (1)-d)
MADDE 11 – (2)

İlkyardım; Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı; İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

GÜNCELLEME İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlkyardımcı Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitiminde katılımcı 8 saatlik güncelleme eğitimine katılacaktır. (sınav olmayacaktır)

Kurum olarak verdiğimiz ilkyardım eğitim içeriklerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde ilkyardım
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda ilkyardım
 • Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri