İş Sağlığı ve Güvenliği

Menu

İş Sağlığı ve Güvenliği; Çalışanların işin yürütülmesinde sırasında sağlıklarının fiziksel ve ruhsal olarak korunması, emniyet ve refahı, iş ortamında sağlığı tehdit eden unsurların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli olan prosedürlerin, süreçlerin ve yönetmeliklerin tasarlanıp uygulanması için gerekli olan kurallar bütünüdür.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün ana hatlarını belirlediği İş Sağlığı ve Güvenliği konuları, ülkemizde de yıllardır kısmi olarak uygulana gelmiş, iş kazası ve meslek hastalıklarının çalışma hayatındaki eksiklikleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile 01 Ocak 2013 tarihi itibari düzenlenen 6331 sayılı yasa ile tam uygulamaya ve düzene girmiştir.

Buna göre İşverenler, işyerlerinde 6331 sayılı kanunun 6,7 ve 8. maddelerinde belirtilen özelliklere sahip İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Bu hizmeti personel sayılarına göre ve tehlike sınıflarına göre OSGB’ lerden hizmet alarak, ya da kendi içlerinde İSGB kurarak çözüm sağlayabilirler.

Emsey Mobil OSGB olarak, alanında deneyimli olan uzman kadromuzla 6331 sayılı kanunun gerekliliklerini ve temel İş sağlığı ve güvenliğinin ilkelerini en iyi şekilde yerine getirerek hizmetinize sunmaktayız.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
1) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (50 ve üzeri çalışan), çalışan başına ayda en az 5 dakika,
2) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika

ÇSGB tarafından İşyeri hekimi görevlendirmeyen işverene, her ay en az 5.000,00 TL taban olmak üzere idari para cezası kesilir.

İSG Uzmanının Çalışma Süreleri
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

ÇSGB tarafından İsg Uzmanı görevlendirmeyen işverene, her ay en az 5.000,00 TL taban olmak üzere idari para cezası kesilir.

Diğer Sağlık Personeli’ nin Çalışma Süreleri
1) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirme şartı aranmaz. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacı ile bulundurulması güzel olacaktır.

ÇSGB tarafından İsg Uzmanı görevlendirmeyen işverene, her ay en az 5.000,00 TL taban olmak üzere idari para cezası kesilir.