İSO-OHSAS

Menu

İSO 45001 Belgesi bir kuruluşun yaptığı faaliyetlerde İş Sağlığı Güvenliği kurallarına uygun hareket ettiğini iş kazalarını önlemeye yönelik politika prosedürlerinin olduğunu gösterir bir belgedir. Bu belge ile kuruluşunuzun; faaliyetlerinde iş güvenliği tedbirlerinin alındığını, tehlike ve risklerin belirlendiğini, bu tehlike ve risklere karşı gerekli planlamaların yapıldığını iş güvenliği risklerinin kabul edilebilir yasal mevzuat sınır değerlerine getirildiğini gösterirsiniz.

OHSAS 18001 (iş sağlığı ve güvenliği) belgesi Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Ülkemizde OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği belgesi Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

ISO 9001 2015 KALİTE BELGESİ DANIŞMANLIĞI;

İşletmenizdeki dokümanların uygunluğu sağlanarak, aşırı bürokrasiyle boğucu uygulamalardan sıyrılacaksınız. Sistemin personeller tarafından algılanmaması gibi sorunlar ortadan kaldırılarak eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle iyileştirilmesini sağlıyoruz

ISO 14401 2015 ÇEVRE BELGESİ DANIŞMANLIĞI;

Çevre Şehircilik Bakanlığından yetkili Çevre Görevlisi unvanına sahip danışmanlarımız ile, eğitimci ve uzmanlarımızı işletmenize yönlendirerek ISO 14001 Standardına göre Çevre Yönetim Sisteminin kurulmasını sağlarız. ISO 14001 2015 Belgesi için gerekli dokümantasyonun hazırlanması, ISO 14001 2015 Belgesi için gerekli kayıtlar ve uygulamaların yaptırılmasını sağlayarak denetime hazır hale getirmekteyiz

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ DANIŞMANLIĞI;

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili İş Güvenliği unvanına sahip danışmanlarını, eğitimcilerini ve uzmanlarımızı şirketinize ISO 45001 Standardına göre İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, ISO 45001 Belgesi için gerekli dokümantasyonun hazırlanması, İSO 45001 Belgesi için gerekli kayıtlar ve Uygulamaların yaptırılmasını sağlayarak denetime hazır hale getirmekteyiz.

ISO 22000 HACCP BELGESİ DANIŞMANLIĞI;

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ile ilgili Danışmanlık Eğitim Hizmetleri vererek ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin Kurulumunu sağlamaktayız. ISO 22000 konusunda uluslararası akreditasyonu olan Belgelendirme Kurumları ile sizler adına iletişime geçerek Belgelendirme denetiminin yapılmasını sağlamaktayız.

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Danışmanlık
  • ISO 200001 itil belgesi danışmanlık
  • ISO 22301 İş Sürekliliği Belgesi Danışmanlık
  • AS 9100 Havacılık Uzay Kalite Belgesi Danışmanlık
  • ISO 14064 Sera Gazı Belgesi Danışmanlık
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi Danışmanlık
  • ISO 13485 Medikal Tıbbi Cihaz Belgesi Danışmanlık
  • ISO 50001 Enerji YS Belgesi Danışmanlık
  • ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000 Belgeleri
  • ISO 15838 Çağrı Merkezi Belgesi Danışmanlığı