İşyeri Ortam ve Çalışan Maruziyet Ölç.

Menu

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren gerekli ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. Örneğin gürültünün çok olduğu çalışma ortamlarında gürültü ölçümlerine öncelik verilmelidir. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçümleri test ve analizleri tekrarlanır.

Ortam Ölçümleri yapan firmalar İSGÜM den Yeterlik veya Ön yeterlilik belgesi olmak zorundadır. Yetkili İSG Laboratuvarları dışında verilen raporlar geçersizdir.

Ortam ölçümleri çalışma ortamı ve kişisel maruziyet ölçümleri olara ayrı ayrı yapılmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ
Ortam Toz Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Ortam Termal Konfor Ölçümü Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
Ortam VOC Ölçümleri  
Ortam Elektromanyetik Alan Ölçümü  

Toz, aydınlatma, gürültü ya da titreşim gibi fiziksel risk etmenleri çoğu zaman önemsenmemektedir. Oysa tozlardan kaynaklanan kanser türleri, işitme ya da görme kaybı sıkça rastlanan meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önüne geçmek için uzman kuruluş olan Emsey Mobil OSGB ile irtibata geçiniz.