İşyerinde Check UP

Menu

Check-Up (Sağlık Kontrolü)

Sağlınız yerinde ve hiçbir hastalık şikayetiniz olmadan, mevcut sağlık durumunuzun periyodik aralıklarla (6 ay / yılda 1 vb.) kontrolden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve olası hastalık risklerinin belirlenmesi amacı ile yapılacak tahlil / tetkik / muayene işlemlerinin bir bütünüdür. Önceden sağlığı tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ile alınacak tedbirler ilerleyen yaşlarda büyük hastalıkların önüne geçilmesi ve sağlığın sürdülebilir olması için çok önemlidir.

Vakit sorunu olmayan bireyler sağlık kurumlarına giderek sağlık gözetimlerini yaptırabilmektedirler. Fakat yoğun iş hayatı içinde sağlık gözetimleri için çoğu idareci ve personeller vakit bulamamakta, basit gibi görünen sağlık problemleri takipsizlik nedeni ile büyük sorunlar haline gelebilmektedir. Örneğin kolesterol sorunu, diabet takibi, anemi, vitamin eksiklikleri, obezite, meslek hastalıkları, kardiyak sorunlar vb gibi bir çok akut ve kronik hastalıklar önceden tespit edilebilmekte, gerek kısa zamanda, kolay ve düşük maliyetlerle tedavi olunabilmektedir.

Emsey Mobil Sağlık Hizmetleri olarak; siz işinizin başından ayrılmadan, izin almaya gerek kalmadan bulunduğunuz ortamda sağlık gözetimlerinizi (check up) yapabilmekteyiz. Gerek bireysel gerekse kurumsal anlaşmalarla toplu halde, işyerinize gelerek radyoloji, tıbbi laboratuvar, tahlil ve tetkik, muayene hizmetlerini sunmaktayız.

Örnek Check Up panellerimiz;

ERKEK CHECK UP
Doktor Muayenesi
Akciğer Grafisi
Elektrokardiyografi
Göz Ölçümleri
Solunum Fonksiyon Testi
İşitme Testi
Hemogram
Üre – Kreatinin (Böbrek Fonks.)
ALT – AST – GGT - ALP (Karaciğer Fonks.)
Total Kolesterol (Kan yağları)
HDL Kolesterol (Kan yağları)
LDL Kolesterol (Kan yağları)
Trigliserit (Kan yağları)
HBA1C (Gizli Şeker 3 aylık ort.)
Kan Şekeri
CEA Kanser tarama
Bilirubin (Total, Direkt)
CA-19-9 Kanser tarama
Tam İdrar Tetkiki
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Vitamin D 25 OH
Vitamin B12
Folik Asit
Prostat Spesifik Antijen (PSA)
Sedimentasyon
Kalsiyum
Sodyum
Potasyum
HBS AG
CRP
Ferritin
Teklif Alın
BAYAN CHECK UP
Doktor Muayenesi
Akciğer Grafisi
Elektrokardiyografi
Göz Ölçümleri
Solunum Fonksiyon Testi
İşitme Testi
Hemogram
Üre – Kreatinin (Böbrek Fonks.)
ALT – AST – GGT - ALP (Karaciğer Fonks.)
Total Kolesterol (Kan yağları)
HDL Kolesterol (Kan yağları)
LDL Kolesterol (Kan yağları)
Trigliserit (Kan yağları)
HBA1C (Gizli Şeker 3 aylık ort.)
Kan Şekeri
CEA Kanser tarama
Bilirubin (Total, Direkt)
CA-19-9 Kanser tarama
Tam İdrar Tetkiki
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Vitamin D 25 OH
Vitamin B12
Folik Asit
CA-15-3 (meme kanseri taraması)
Sedimentasyon
Kalsiyum
Sodyum
Potasyum
HBS AG
CRP
Ferritin
Teklif Alın