İşyerinde Ergonomi

Menu

Ergonomi eğitimi nedir?

Ergonomi, işyerinde ve diğer yaşam alanlarında kullanılan her türlü donanım veya ortam arasındaki ilişkileri bilimsel olarak inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceleyerek makine, alet veya eşyaların bu özelliklere uygun olarak tasarlanmasını sağlar.
Ergonomi; insanın fizyolojik ve biyolojik özelliklerini, enerji gereksinimini, enerjinin çalışma ile ilişkisini, beslenme ve bunun çalışma ile ilişkisini, yorulmayı, insan-makine sistemlerini ve çalışma koşullarını inceler; gürültü, ışık ve renk analizi yapar; çalışma ve dinlenme sürelerinin belirlenmesine katkı sağlar.

Ergonomik bir çalışma ortamında;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği şartları sağlanır.
 • İşgücü kayıplarının önüne geçilir.
 • İş nedeniyle ve yorulmanın etkisiyle oluşan motivasyon eksikliği giderilmiş olur.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilir.
 • Üretimde verimlilik artar.
 • Fiziksel güçten daha az güç gerektiren otomatikleşmiş süreçler ile daha az hata yaparak üretim kalitesi artar.
 • Çalışanlar için ödenen sağlık ve işgücü değişimi masraflar azalır.
 • Psiko – sosyal açıdan olumlu iş ortamları oluşur.
 • Zamandan tasarruf sağlanır.
 • İşyerinin ekonomik gücü artar.

Ergonomik risk faktörleri 3 ana başlık altında inceleyebiliriz;

Psikolojik Faktörler Çevresel Faktörler Fiziksel Faktörler
Zihinsel Yüklenme Gürültü Tekrarlama
Psikososyal Faktörler Sıcaklık ve Nem Uygunsuz Duruşlar
Organizasyonel Etkiler Aydınlatma Statik Duruş
İşyerinde Sosyal İletişim Titreşim Aşırı Güç
  Kimyasallar Sıkışma

Ergonomi eğitimimizle; insanların anatomik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve iş ortamındaki faktörleri de göz önüne alarak, çalışma alanını çalışanlara uygun hale getirmeyi ve iş verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz.

Eğitimin İçeriği;

 • Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
 • Doğru oturuş,
 • Gözlerin korunması,
 • Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
 • Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
 • Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
 • Ara dinlenmeleri ve egzersizler,
 • Kas-İskelet sistemi ile ilgili Meslek Hastalıkları olarak sıralanabilir.