Laboratuvar ve Görüntüleme

Menu

MEVZUAT

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre;

İşverenler; her yeni işe başlatacakları personel adaylarının işe giriş öncesinde, tahlil – tetkik ve EK-2 işe uygunluk sağlık raporlarını yaptırmakla / istemekle yükümlüdürler. Bunun amacı o personelin geçmiş hayatındaki sağlık durumunun tespiti ve belgelenmesi, ayrıca sağlık durumunun yapacağı işe uygun olup olmadığını belirlemektir / kayıt altına almaktır. Her işe başlayacak adaylar öncelikle; İşyerlerinin TEHLİKE SINIFLARINA ve adayın yapacağı işin niteliğine göre görüntüleme, laboratuvar ve diğer tahlil ve tetkikleri sağlık merkezimizde yaptıracaklardır. Daha sonra bu sağlık tetkik raporları ile birlikte işe başlayacağı kurumun işyeri hekimine giderek muayene olacaktır. İşyeri hekimi fizik muayene bulguları ile birlikte tetkikleri değerlendirecek ve adayın sağlık açısından işe uygunluğunu / uygun olmadığını belgeleyen EK-2 Sağlık raporunu doldurarak insan kaynaklarına gönderecektir. (Madde 15-1 B-1). İşe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde kuruma, çalışan başına 1350 Tl para cezası uygulanmaktadır.

İşyeri Hekiminin İşe Giriş Periyodik Muayene Formunu (Ek-2) doldurabilmesi için fizik muayene yanında gerekli tahlil ve tetkiklerin de yapılması zorunludur.

Tüm yapılacak testler; Sağlık Bakanlığı’ nın 2016/nisan 54567092 sayılı genelgesinde belirtilen şartlara sahip, İl Sağlık Müdürlükleri’ nce ruhsatlandırılmış (Basit hizmet Laboratuvarı) OSGB’ ler veya hastaneler tarafından yapılır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİMİZDE VERİLEN
RADYOLOJİ VE GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ LABORATUVAR TETKİK HİZMET GRUPLARI
Akciğer Grafisi Hematoloji
Dorsal, Servikal ve Lomber Grafiler Biyokimya
Telegrafi Seroloji - İmmunoloji
Alt ve Üst Extremite Grafileri Mikrobiyoloji
Pnömokonyoz Grafisi Toksikoloji

Emsey Mobil Sağlık olarak kendi içinde Basit Hizmet Laboratuvar ruhsatını almıştır. Diğer laboratuvar hizmetlerinde; Emsey Hospital Akredite laboratuvarlarını kullanmaktayız. Ayrıca Toksikoloji laboratuvarlarında, Ağır Metallerin bakılması gerektiği durumlarda da LABMED laboratuvarları ile işbirliğimiz bulunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz kurum çalışanlarının ihtiyaçları olması halinde Hastanemizde MR – BT – Anjiografi – CT – USG – hizmetlerinden indirimli olarak faydalanılabilmektedir.