Makine-Ekip Periyodik Rest ve Kont

Menu

Riskleri kaynağından yok ederek minimum değerlere indirgemek için işletmenizdeki makine ve ekipmanların periyodik kontrolleri düzenli yapılmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisatların tümüne iş ekipmanı denir. İş ekipmanları; yönetmelik gereğince azami süreleri de aşmayacak şekilde muayene edilmelidir. Bu muayeneler yapılırken yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınmalıdır. Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden bir rehber olmaktadır. Ekipmanların sorunsuz çalışması iş kazalarını önleyecek, verimi artıracak, ürün kaybının yaşanmamasını sağlayacak ve zaman kaybının önüne geçecektir. Emsey Mobil OSGB olarak işinde uzman ekibimiz ile işletmenizin ihtiyacı doğrultusunda titizlik ile çalışır, güvenilir uygulamaları ile makine ölçümlerini yerinde yapmaktayız. Böylece hem zamandan hem de ilerleyen süreçte oluşabilecek olumsuzlukları önceden belirlemekteyiz.

Basınçlı Kap Nedir?

87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifinin yaptığı tanıma göre basınçlı kap; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bardan büyük olan ve içine hava veya azot gazı konulmak üzere tasarlanan kaptır. Basınçlı kaplar kadar basınçlı kapların bulunduğu kazan dairelerinin periyodik olarak uygunluk kontrolünün yapılması da ayrıca büyük önem taşımaktadır.Kalorifer kazanları, sıcak su kazanları, kızgın su kazanları, buhar kazanları, buhar kazanları, buhar jeneratörleri, ütü kazanları, elektrikli ütü kazanları, boylerler, hava tankları, kompresörler, hidrofor, genleşme tankları, otoklavlar, sanayi gazı depolama tankları basınçlı kaplardır. Yüksek basınçla sıkıştırılan gazlar içeren bu kapların periyodik kontrollerinin düzenli yapılmaması işletmede büyük patlamalara sebebiyet verebilir. Bu patlama sonucu birçok can ve mal kaybı gerçekleşebilir. Can ve mal kaybının meydana getireceği hasar ve üzücü sonuçların olmaması için periyodik kontroller ihmal edilmemelidir.

25.04.2013 Tarihli 2862821/8/2001(Değ: 02/05/2014) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre;

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Buhar kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz) Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 standardında belirtilen süre TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manifoldlu asetilen tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manifoldlu tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767, TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Basınçlı hava tankları(2), (3) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde. TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.
Tehlikeli ıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar 10 Yıl(5) API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları Periyodik Ölçümleri

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini, yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren araçlara kaldırma araçları denir. Vinçler, asansörler, forklift ve transpaletler kaldırma araçlarına örneklerdir.

Kaldırma araçlarında meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunluğu ekipmanın tamamının ya da parçalarının bakımsız olmasıdır. Montaj ve imalat hatası ve kullanım hatalarından kaynaklanan kazalar, bakımdan kaynaklanan kazalara oranla daha azdır. Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü denilince, ilk akla gelen 1475 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak 11.1.1974 yılında, 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”dür. Bu tüzüğün 7. bölümünde, “Kaldırma Makinelerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” yer almaktadır.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Kaldırma ve/veya iletme araçları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet,lift) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri(5),(6) Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.