Neden Emsey Mobil?

Menu

Sektöre bakıldığında standart OSGB hizmetlerini veren yüzlerce kurum bulunmaktadır. Bu da yanında ciddi bir rekabeti doğurmakta, akabinde hizmetlerin legal çerçevede sunulmasında bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

Bürokrasinin getirdiği zorunluluklar, ekonomik sıkıntılar ve sorunlar günümüzde bazı kurumların hizmetlerini eksik veya kısmi olarak sunduğunu göstermekte, maliyetleri azaltma noktasında; hizmet odaklı değil, maliyet odaklı bir vizyon hedeflenebilmektedir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir çok hizmet alımı yapılmakta ve bu başlıkta bir kurum onlarca kurumdan hizmet almaya yönelmektedir. Bu da satın alma ve idareciler için gerek fatura gerekse dağınık bir hizmete sebep olmaktadır.

Emsey Mobil Sağlık OSGB olarak sunduğumuz hizmetlerde kendimizle rekabet etmekte, daha nasıl iyi hizmet verebiliriz sorusunun cevapları ile yolumuza devam etmekteyiz. Bizi öne çıkaran en önemli iki unsur “güven” ve “bütünleyici bir hizmet anlayışıdır”. Hizmet odaklı ve güvene dayalı, etik kurallar çerçevesinde, tek noktadan kurumların İSG ihtiyaçlarına cevap verebilmekteyiz.

Tüm bunların yanında, geleceğe yatırım yapan Emsey Mobil Sağlık’ a hastanemizin gücü ve desteğinin tam olması hizmet verdiğimiz kurumlara da bir çok faydalar, avantajlar ve fırsatlarda sağlamaktadır.

Böylelikle Emsey Mobil Sağlık, klasik OSGB anlayışından sıyrılmakta ve aşağıdaki diğer hizmetleri de sunmaktadır;

- Hastanemiz hizmetlerinden indirimli yararlanma imkânı, indirim protokolü,
- Mikro cerrahi ve iş kazaları vakalarında müdahale,
- Hastane hekimlerimiz tarafından danışmanlık hizmeti,
- Kurumlarda sağlık eğitim seminerleri düzenlenmesi,
- Kurumlara, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği sunulması,
- Gezici İSG araçlarımızla kaliteli, güvenilir yerinden periyodik sağlık tetkik hizmetleri,
- OSGB’ mizde işe başlayacak personellerin, işe giriş tahlil ve tetkiklerin yapılması ve fiyat avantajı,
- Hizmetlerin hastanemiz laboratuvarları ve hekimlerince raporlanmasından dolayı kalite ve güven,
- OSGB’ mizde serum uygulaması, müşahede ve ilaç uygulamaları,
- OSGB’ mizde radyoloji hizmetleri,
- OSGB’ mizde basit yaralanmalarda müdahale,
- Hizmetlere ilave olarak kurumlarımıza yıl içinde yapacağımız bazı ücretsiz sağlık kontrolleri,

Gibi ve daha birçok hizmetlerimizle tek noktadan kurumların ihtiyacı olan hizmetleri sunmaya devam etmekteyiz.

Alanında uzman profesyonel kadrosu ile multidisipliner yaklaşımı benimseyen Emsey Mobil Sağlık OSGB, “güven” denilince akla gelen ilk kuruluşlardan olmayı başarmış ve kısa sürede hizmet ağını genişletmiştir.

Artık bir marka olan Emsey Mobil Sağlık; her geçen gün portföyüne yeni kurumlar ekleyerek çalışanların sağlık ve güvenliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Cengizhan GAZİ
İşletme Müdürü