Patlamadan Korunma Dökümanı

Menu

Yasal Dayanak;

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında;

Madde 6;
(1)
İşveren, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk patlamadan-korunma Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır;

1. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
2. Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,
3. İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
4. Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü,

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Madde 10;
(1)
İşveren 6.maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan korunma dökümanında olması gerekenler;

  • Proses şartları patlamadan-korunma-dokümanı-hazırlanması
  • Kimyasal Maddelerin Özellikleri
  • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
  • Tutuşturucu Kaynaklar
  • Havalandırma Özellikleri
  • Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
  • Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi
  • Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme
  • Patlamanın Etkisinin Azaltılması

Emsey Mobil Sağlık, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanması gereken Patlamadan Korunma Dokümanı konusunda eğitimli ve profesyonel Mühendisleri ile mevzuata ve standarda hazırlamaktadır.