Risk Değerlendirme

Menu

Risk analizi nedir?

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Yasal dayanak

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4’üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10'uncu maddesine göre ise işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde risk değerlendirmesi çalışmalarının yöntem ve esasları belirtilmiştir.

İş güvenliği uzmanı, bir iş yerine adım attığı andan itibaren çalışma ve ortam gözetimini yapmalıdır. O iş yerinde neler yapıldığını, çalışma şartlarını ve kazaya sebebiyet verebilecek riskler neler olduğunu gözlemlemelidir. Bu gözlemleri sonucunda bir risk haritası oluşturmalıdır. Risk değerlendirmesi, tehlikelerin tanımlanması, risklerin analizi, risklerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesini içeren bir süreçtir. Tehlike tanımlama ise bir iş yerinde nelerin yanlış gidebileceği ve neden yanlış gidebilir sorularına cevap veren bir süreçtir. HAZOP gibi tehlike tanımlama metotları, kapsamlı bir risk değerlendirme çalışmasının birer parçası olarak ele alınmalıdır.

Risk kontrol hiyerarşisini 6 adımda incelemekteyiz. Bunlar;

  • Ortadan Kaldırma
  • Yerine Koyma
  • Ayırma
  • Mühendislik Yöntemleri
  • İdari Kontroller
  • Kişisel Koruyucu Donanım

Emsey Mobil OSGB’nin deneyimli personel kadrosu, işyerinizde risk analizi ekibi oluşturarak İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile koordineli çalışma sağlar. Sıfır riske ulaşana kadar çalışmalarını sürdürecek olan ekibimiz, işletme körlüğünden kaynaklanan tekdüze önlemlerden daha fazlasının alınmasını sağlar.

Risk değerlendirme yaptırmak, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tüm işverenlerin yükümlülükleri arasındadır. Yani hangi tehlike sınıfı olursa olsun her işyeri için risk değerlendirme yapılması zorunludur. Bu durum 6331 sayılı İSG kanunu madde 4 ile belirlenmiştir

Risk değerlendirme yapmama veya yaptırmama cezası 2018 yılı miktarları işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre ceza tutarlarını görebilirsiniz.

10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan Tehlike Sınıfı
5.472 TL 5.742 TL 8.613 TL Az Tehlikeli
7.177 TL 8.613 TL 11.484 TL Tehlikeli
8.613 TL 11.484 TL 17.226 TL Çok Tehlikeli

Görüldüğü gibi az tehlikeli sınıfta yer alan ve 9 çalışanı olan bir işyerinin risk analizi yaptırmama cezası 2019 yılı için 5.472 TL olarak belirlenmiştir. Bu idari para cezaları, risk değerlendirme yapılmadığının tespit edildiği her denetimde uygulanır. UNUTMAYIN! Taşıdıkları riskleri öngörüp bu risklere karşı önlemler alan, risklerin gerçekleşmesi durumunda etkilerini en aza indirecek düzenlemeler yapan şirketlerin veya kişilerin uzun yıllar ayakta kalıp başarılı olmaları tesadüf değildir. Risklerin proaktif yaklaşımlar ile analiz edilmesi için Emsey Mobil OSGB hizmetinizdedir.