Sağlık ve Güvenlik Planı

Menu

05.10.2013 tarihinde 28786 sayılı Resmi Gazete’de Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 10. Maddesi’nin b Bendi gereği İş Sağlığı ve Güvenliği’ni temin etmek, çalışanlara en yüksek sağlıklı ortamı sunmak, kazaları en alt düzeye indirerek can ve mal emniyetini sağlamak, her türlü tesis ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak, işyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, iş ve çalışan arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik planı hazırlanmalıdır.

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp aşağıdaki faaliyetlerde riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanmalıdır.

  • Toprak altında kalma, yüksekten düşme ve bataklıkta kalma riski olan işlerde,
  • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
  • Radyasyon içeren çalışmalarda,
  • Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
  • Yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
  • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
  • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
  • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
  • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde.

Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmelidir.

Sağlık ve güvenlik planlamasını yaparken projedeki mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması esas alınır.

Sağlık Güvenlik Planı; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Sağlık Güvenlik Planı hükümleri, çalışan geçici ve/veya daimi personeli, alt yüklenicileri, ziyaretçileri, stajyerleri, işyerlerine ait tesis, mal ve malzemeleri kapsar. Proje yürütümünde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” kapsamında uygulanmalıdır.