Temel İSG Eğitimleri

Menu

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 4 gereğince işverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi verdirmekle yükümlüdür.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

Emsey Mobil Sağlık OSGB olarak İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarımız, yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır. Çalışanların ve çalışan temsilcisinin katılımı sağlanarak görüşleri alınır. Yıl içerisinde eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için yıllık eğitim planı yapılarak plana titizlikle uyulur. Görsel ve işitsel teknikler kullanılır.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden hariç verdiğimiz diğer eğitimlerden bazıları şunlardır;

 • Yüksekte güvenli çalışma eğitimi,
 • İşaretçi ve sapancı eğitimi,
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları eğitimi,
 • Yangın söndürme eğitimi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler eğitimi,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı eğitimi,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları eğitimi,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler eğitimi,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma eğitimi,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı eğitimi,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma eğitimi,
 • Uyarı işaretleri eğitimi,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler eğitimi,
 • Temizlik ve düzen eğitimi,
 • Yangın olayı ve yangından korunma eğitimi,
 • Termal konfor şartları eğitimi,
 • Ergonomi eğitimi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri eğitimi,
 • İlk yardım – arama – kurtarma eğitimi,
 • Meslek hastalıklarının sebepleri eğitimi,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri eğitimi.