TMGD

Menu

Tehlikeli maddelerin güvenliği danışmanlığı hizmeti 01.01. 2018 tarihinde zorunlu hale gelmiştir. Akaryakıt istasyonları, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerde, hava, kara ve deniz yoluyla tehlikeli madde gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ya da boşaltan işletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

Bu zorunluluk nedeniyle Emsey Mobil OSGB olarak ;Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek, tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak, İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak, tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek gibi konularda sizlere hizmet vermekteyiz.