Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Menu

Hayatın her alanında, işimizde, evimizde, aracımızda, toplu taşımalarda yangın tehlikesi ile karşı karşıyayız. Her bireyin yangın olayı ile karşı karşıya kaldığında çok basit müdaheleleri bilmesi, zamana karşı verilen mücadele ve itfaiye ekipleri gelinceye kadar yapılması gerekenleri yapması can ve mal kayıplarının önüne geçecektir.

Özellikle işyerlerinde yangın riski diğer yerlerdeki risklerden çok daha fazladır. Gerek kullanılan hammaddeler, gerek tesis alt yapısında kullanılan tesisatlar, elektrik aksamlar, kablolar vb. en ufak bir tedbirsizlik veya ihmalde ciddi yangınlara, can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Bu nedenle işyerlerinde yangınla ilgili gerekli önlemlerin alınması, denetimi, müdahele ekiplerinin kurulması gibi aktif ve pasif önlemler bakanlık tarafından standarda bağlanmıştır.

Yasal Dayanak;

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Temel Yangın Eğitimi - Eğitim İçeriği;

 • Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangınların Sebepleri, Etkenleri ve Aşamaları
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangınla Mücadele ve Yöntemleri
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Söndürme Cihazları, Yangın Dolaplarının Kullanılması
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Güvenliği ve Yangınları Önleyici Tedbirler
 • Yangın Söndürme Yolları
 • Yangın Türleri (LPG, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)
 • Yangın Söndürmede Bilmesi Gerekenler
 • Yangın Söndürme Tatbikatı (Teorik/Uygulamalı)

Emsey Mobil Sağlık Merkezi olarak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden eğitici eğitmenliğine sahip eğitmenlerimiz tarafından teorik ve pratik olarak eğitim ve tatbikat hizmetleri verilmektedir.